Praktijkondersteuner ggz - Beeker huisartsenzorg
Header afbeelding
Kastanjelaan 63 2743BX Waddinxveen Tel:0182-632222 Spoed 0182-631100 of optie 1

Praktijkondersteuner GGZ

In onze huisartsenpraktijk werken wij met een praktijkondersteunder GGZ (POH-GGZ). Maar wat doet een praktijkondersteuner GGZ nou precies?

De POH-GGZ biedt vraagverheldering, diagnostiek, kortdurende behandeling of (langer durende) ondersteuning en begeleiding aan personen met psychische klachten, of een lichte of stabiele chronische psychische stoornis. Centraal hierbij staat het aanpassingsvermogen van betrokkene en haar/zijn vermogen tot zelfmanagement.

De POH-GGZ kan dus helpen bij:

-het verhelderen van problemen;
-het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
-het geven van advies over behandeling en verwijzing;
-kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk;
-nazorg na behandeling in de GGZ.

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die je vertelt. De POH-GGZ werkt in het dossier van de huisarts.