Niet verschijnen op afspraak - Beeker huisartsenzorg
Header afbeelding
Kastanjelaan 63 2743BX Waddinxveen Tel:0182-632222 Spoed 0182-631100 of optie 1

Niet verschijnen op afspraak

Niet verschijnen bij de huisarts/praktijkondersteuner/doktersassistente zonder af te bellen kan consequenties hebben.

Wat doet u als u een afspraak bij de huisarts wilt afzeggen?
Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ruim van te voren en geef door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Wat doet u als u een afspraak bij de praktijkondersteuner of doktersassistente wilt afzeggen?
Het betreft afspraken waar meestal 15, maar soms ook 30-60 minuten voor staan. Deze afspraken moeten 24u van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel kostbare tijd verloren.
Wij sturen u eerst een officiele waarschuwing. Bij nog een keer niet verschijnen zonder bericht kunnen wij u een rekening sturen. U ontvangt dan een rekening van 25,00 euro of 50,00 euro afhankelijk van het soort afspraak.
Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.