- Beeker Huisartsenzorg - doktersassistentes
Header afbeelding
Kastanjelaan 63 2743BX Waddinxveen Tel:0182-632222 Spoed 0182-631100 of optie 1

Doktersassistentes

In onze huisartsenpraktijk werken wij met doktersassistentes. Maar wat doet een doktersassistente nou precies?

De doktersassistentes verzorgen uiteraard de eerste opvang van alle patiënten. Zij doen zelfstandig spreekuurtaken en nemen de telefoon aan om afspraken, recepten en dergelijke te regelen.

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u, als cliënten de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:
– De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden. Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
– De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
– De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld.

De doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Dit advies wordt altijd nabesproken met uw huisarts.

Bij het telefonisch contact met u streven zij er naar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd tot een minimum beperkt blijven.
De assistente houdt een zelfstandig spreekuur. U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

– Behandeling van wratten
– Bloeddruk meten
– Doppleronderzoek armen en benen
– Injecties geven
– Oren uitspuiten
– Uitstrijkje maken in kader van bevolkingsonderzoek
– Urine nakijken
– Verbanden aanleggen
– Verwijderen van hechtingen
– Wondverzorging
– Zwangerschapstesten (Medische indicatie)
– 24-uurs bloeddrukmeter aanleggen/afkoppelen
– Holter aanleggen/afkoppelen
– CRP onderzoek
– ECG maken
– CVRM spreekuur (risicomanagement hart- en vaatziekten)